KOMMANDE EVENT:
SVENSKA PROFFS:
UCI Women´s Team:

Damer i
utländska lag:


Emilia Fahlin
Emma Johansson
Sara Mustonen Lichan
Alexandra Nessmar
Hanna Nilsson
Sara Penton
UCI WorldTeam:
Tobias Ludvigsson
UCI ProContinental:
UCI Continental:

Team TreBerg-Bianchi

Ludvig Bengtsson
Marcus Fåglum-Karlsson
Niklas Gustavsson
Pontus Kastemyr
Richard Larsen
Isac Lundgren
Kim Magnusson
Erik Sandersson
Alexander Wetterhall


Herrar i
utländska lag:


Hampus Anderberg
Filip Bengtsson
Lucas Eriksson
Gustav Höög
Philip Lindau
Fredrik Ludvigsson
Jesper Olsson

UCI MTB:

Serneke-Allebike
MTB Team

Emil Lindgren
Michael Olsson
Dennis Wahlqvist


Svenskar i utländska UCI-team

Alexandra Engen
Sven Kilander
Jenny Rissveds
Blandat

SCF´s styrelse avslöjar stora brister i generalsekreterarens arbete

Anders Karlsson är ett hinder för utvecklingen av Svensk Cykelsport menar Cyclesport.se´s skribent som tagit del av en skrivelse från styrelsen samt olika intervjuer under flera års tid med cyklister, ledare och andra funktionärer i Cykelsverige. 

2013-03-01/STOCKHOLM
Under torsdagen distribuerades en skrivelse från Svenska Cykelförbundets styrelse ut till samtliga distriktsordföranden runt om i landet. Samma skrivelse har idag skickats till klubbarna. Det är en tragisk situation som blottlägger ett kansli där arbetsledningen inte leder arbetet och uppsatta mål negligeras. En berättigad fråga efter en genomläsning är om det inte dags för generalsekreterare Anders Karlsson att söka sig ett annat jobb nu?

Efter ett år då Svenska Cykelförbundet äntligen kavlade upp ärmarna för att för att förverkliga visioner och mål i det omfattande arbetet "Projekt Svensk Cykel" så har sprickan mellan förbundsstyrelsen och cheferna på kansliet blivit avgrundsdjup. Skrivelsen "Nu tar styrelsen bladet från munnen..." (#referens) bringar mycket klarhet i orsakerna till den turbulens som nu råder.

Arbete som inte utförts, försenat beslutsunderlag som gjort att beslut tvingats på framtiden, underlåtenhet att medverka vid möten, en redovisning som varit i otakt och mycket annat avslöjas när styrelsen beskriver det senaste årets verksamhet på Svenska Cykelförbundet kansli.

Inget svar från Anders Karlsson
Cyclesport.se har sökt generalsekreterare Anders Karlsson för att få hans version av det pågående organisationsarbetet, med tyvärr utan framgång.

Den föregående ordföranden, Yvonne Mattsson, tog 2008 över styrelseklubban från Anders Björklund som då avgick med omedelbar verkan. Efter ett stökigt lyckade hon gjuta olja på vågorna och startade det omfattande arbetet med Projekt Svensk Cykel. När det två år långa projektet var klart och två förlorade år i utvecklingen av svensk cykelsport skulle vändas till ett hårt arbete för att skapa "världens bästa" av svensk cykel. Tyvärr så hände ingenting. Oljan låg kvar på vågorna, styrelsemöten var flerdagarsarrangemang och ytterligare ett år förlorades.

Trots beslut på förbundsmötet 2011 så struntade Generalsekreterare Anders Karlsson i att leverera det som landets klubbar röstat igenom. Styrelseordföranden vidtog inga protokollförda åtgärder för att understryka för de anställda vikten av att genomföra strategiska beslut.

Ingen dokumentation eller annat material finns publicerat från projektet som beskriver hur de sportsliga målen skall nås och det märks tydligt i landslagsarbetet att det saknas koppling mellan utvecklingstänk och målfokusering. Under de senaste åren är det Team CykelCity.se som genomför den verksamhet som kvalificerar Sverige till U23-mästerskap och ser till att landet är representerat I Nations Cup.

Missnöjet bland unga cyklister och ledare växer ute i landet. Cyclesport.se genomför ett antal intervjuer som vittnar om obefintlig kommunikation mellan landslagsledning och cyklister på herrsidan, total avsaknad av långsiktig planering och flera fall av omfattande utgifter för landslagsrepresentation. Flygbiljetter som kostar tre till fyra gånger mer än alternativa flygningar är en del av det som ätit upp landslagsbudgeten istället för att lägga pengar på fler tävlingsdagar.

Kritik framförs men vinner inte mycket gehör, mycket beroende på att ingen cyklist eller ledare vill framträda med namn i rädsla för repressalier från förbundsledningen. Det var en mycket befogad rädsla har det kommit att visa sig med tiden då två cyklister tvingats till offentlig avbön efter uttalanden i media rörande uttagningar (#referens. Cyklisterna inom damlaget på landsväg och MTB-landslaget har inte framfört samma negativa kritik så att den kommit till vår redaktions kännedom. Cyclesport.se har bara hört positiv kritik inom dessa verksamhetsområden.

Verksamheten präglas också av ett antal kommunikationsproblem. Vätternrundan och CykelVasan är mycket negativa till GS efter att information om planerade tävlingsformer läkt ut samt oannonserade avgiftshöjningar som drabbat de båda storloppen. Det är ett allt mer slutet förbund som växer fram under åren 2009-2011. Protokoll publiceras inte förrän långt efter beslut är fattade och styrelsemedlemmar beläggs med munkavle tills dess att protokoll justerats. Förtroendet mellan de olika parterna i verksamheten verkar vara så lågt att kontrollstrukturer får större betydelse med tiden, normalt tydliga tecken på bristande ledarskapsegenskaper.

Förbundsmötet beslutade om Projek Svensk Cykel
På förbundsmötet 2012 sa Cykelsverige ifrån. En ny styrelse valdes med fokus på att genomför de förändringar som tidigare förbundsmöten varit med att besluta om. En majoritet av styrelsen står bakom det manifest som kunggör hur Projekt Svensk Cykel skall implementeras i organisationen.

Dåvarande ordförande Jahn Ekman berättar för Cyclesport.se att han sammankallat personalen på kansliet till ett möte början av hans första ordförandevecka. Mötet var för att prata om hur strategin som formats i Projekt Svensk Cykel skulle införlivas i verksamheten. I den programförklaring som gjorts av styrelsen finns ett antal fokusområden som skall arbetas igenom under verksamhetsåret.

Trots det tydliga materialet så finns ingen dokumentation eller uppgifter om att generalsekreteraren startat upp förändringsanalys, arbetsgrupp eller liknande åtgärder på kansliet för presentera möjliga tidsplaner, förberedande åtgärder, egna kompletterande förslag eller andra verksamhetsledande åtgärder som chefer normalt genomför då deras organisations ägare beslutat om förändringar, precis som förbundsmötet gjorde när man klubbade igenom Projekt Svensk Cykel.

Personalen har inte blivit involverade i förändringsarbetet
Cyclesport.se har frågat Anders Karlsson om vilka som ingått i hans arbetsgrupp, vilka utredningar som gjort i verksamheten för att kunna ge styrelsen så bra beslutsunderlag som möjligt, där så stor del av personalstyrkan som möjligt varit involverad i utformningen av förändringsarbetet. Föga förvånande så har inte Karlsson svarat på dessa frågor. Svaret kommer istället från avgående sportchefen Madeleine Lindberg-Wall som tydligt i en intervju med Eurosport.se (#referens) berättar följande:

"- Det har inte varit den roligaste hösten och vintern. Personalvården går absolut att förbättra på Svenska cykelförbundet. Det behövs förbättras. Turbulent har det varit och det är väl inte riktigt slut här heller."

Malena Johansson, på eurosport.se skriver vidare i samma artikel:
"Lindberg Wall hade velat ha mer inflytande över hur den nya organisationen ska se ut. Nu har hon inte varit involverad alls."

När bokföringen släpade gick Karlsson på semester...
Att Anders Karlsson som chef inte involverar sina anställda i ett förestående förändringsarbete kan tyckas allvarligt nog för att han inte skall anses som lämplig att fortsätta som chef för SCF. Bokslutarbetet försenades av eftersläpningar i redovisningen, något som ledde till att SCF tvingades ta in extrerna konsulter för att komma rätt i pappersarbetet, Anders Karlsson bekymmrades inte av detta utan valde istället att ta ut semester under denna hektiska period.

Tyvärr så stoppar inte problemen med ovanstående exempel. Karlsson är bl.a. ansvarig för att säkerställa att SCF lever upp till åtaganden man har gentemot sina sponsor, det handlar bland annat om exponering på deltävlingar i SWE Cup. Cyclesport.se har varit på samtliga landsvägstävlingar i SWE Cup och vid fler än hälften av loppen har inte förbundssponsorerna exponerats i någon större omfattning, bekymmersamt eftersom intäkterna från dessa står för en betydande del av omsättningstillgångarna.

Mer än 40.000 kr per månad för att skapa bekymmer?
Anders själv finns med och skapar bekymmer för styrelsen som skall genomdriva de åtgärder som förbundsmötet beslutat om. I styrelsens skrivelse av igår framgår det att genomlysning av verksamhet och organisationsstruktur gjorts av oberoende organisationskonsulter vars resultat presenteras i mitten av september.

Tre månader efter presentationen skall beslut fattas om om den nya organisationsstrukturen. Anders väljer att skolka från det mest betydelsefulla möte som verksamheten haft sedan Projekt Svensk Cykel startade fyra år tidigare. Anders hade heller inte levererat beslutsunderlag i tillräcklig tid för att styrelsen skulle kunna fatta beslut, budget utkastet som visade ett resultat på minus 4,6 miljoner kom till ledamöterna fem minuter innan mötet. Karlssons agerande ledde till erinran från styrelsen.

I budgetarbetet fortsätter Karlsson att driva gäck med styrelsen. Nästa deadline för Karlssons leverans av underlag var den 20:e december. Karlsson väljer då att utan att ge information till styrelsen så tar han ledigt i två veckor utan att informera styrelsen. Styrelsen tvingas nu sätta ett nytt datum för budgetbeslut, det blir kl. 8.30 den 19:e december. Karlsson levererar underlagen tio timmar före mötet, kl. 22.27 på kvällen före.

Anders Karlsson är heltidsanställd av Svenska Cykelförbundet. Han har en lön som ligger väl över 40.000 kronor per månad för att göra 40 arbetstimmar per vecka. Fram till den sista februari hade han dessutom möjlighet att jobba från bostaden i Borlänge upp till fyra dagar per vecka. Distansarbetet har inte gynnat hans arbete som chef för kansliet varför styrelsen har sagt upp det möjligheten. Karlsson har heller inte längre befogenhet att anställa eller kontraktera personal av olika anledning.

Vad kommer att hända nu?
En fråga väl värd att ställa sig för Cykelsverige inför kommande förbundsmöte är om man vill riva upp hela det arbete som lagts ner på Projekt Svensk Cykel bara för att Anders Karlsson som chef varit oförmögen att implementerade de beslutade förändringarna. Projektet involverade hundratals cykelentusiaster i hela landet och ledde fram till ett antal mål som är förknippat med säsongen 2016. Har Svensk Cykel - Världens bästa - råd att tappa fyra år till?

Hur styrelsen kommer att se ut efter förbundsmötet den 9:e mars är inte på något sätt klart. En nominering har gjorts av valberedningen men det har framförts en del andra kandidater vid sidan av de nominerade.

Svensk cykelsport behöver ideellt arbetande människor och det är fantastiskt roligt som cykelmedia att se att så många är villiga att axla rollen som styrelseledamot, det bådar gott för framtiden. Det är samtidigt lika bekymmersamt att se att den anställde chefen på ett sätt som verkar smått strukturerat verkar vilja jobba för att utarma de ideella krafterna i styrelsen, varför är svårt att veta, det går ju inte att få tag i honom...

KOMMENTERA GÄRNA (inloggning via Facebook):


Leif Karlsson tar över som generalsekreterare i SCF
2017-08-31 ::: PRESSMEDELANDE: Leif Karlsson har utsetts till ny Generalsekreterare för Svenska Cykelförbundet. Leif, som sedan 2016 &aum...
...klicka för att läsa hela artikeln
Seger i Finland, VM-biljett och säsongens hårdast lopp
2016-08-29 ::: PRESSMEDDELANDE: Det svenska Continentalteamet Bliz-Merida Pro Cycling fortsätter att skörda framgångar. Senast i s...
...klicka för att läsa hela artikeln
Besviken Emma Johansson 24:a i Holland
2016-03-12 ::: PRESSMEDDELANDE: WiggleHigh5 med Emma Johansson i laget var inte med när tåget gick i nederländska Ronde van Drenthe...
...klicka för att läsa hela artikeln
Tre Berg tog hem årets första UCI-poäng i Taiwan
2016-03-11 ::: Den avslutande etappen av Tour of Taiwan blev en tuff tillställning där de unga åkarna i Treberg-Bianchi körde snabbast...
...klicka för att läsa hela artikeln


Stark start för Wetterhall och Team TreBerg-Bianchi
2016-03-06 ::: Team TreBerg-Bianchi, ett av Sveriges två professionella team, inledde ida...
Emma Johansson trea i första WorldTour-loppet för damer
2016-03-05 ::: PRESSMEDDELANDE: Emma Johansson fick en drömstart i damcykelns nya ...
Dansk tempomästarinna värvas till Team Crescent D.A.R.E
2016-02-24 ::: När alla pusslbitar var på plats blev det klart att det svenska damel...
Merida ger 1% av omsättningen tillbaka till Svensk Cykelsport
2016-02-09 ::: Cykelmärket Merida är en stor sponsor inom cykelsporten, både gl...
Missnöjd Emma långt efter i Qatar Ladies Tour
2016-02-05 ::: PRESSMEDDELANDE: Nästan fem minuter efter segraren och en 34:e plat...
Svenskorna tappade stort andra dagen i Tour of Qatar
2016-02-03 ::: Det blev ingen ny topp-10-placering för någon av de tre svenskor som ...
Valberedningen förslår ny ordförande för SCF
2016-02-01 ::: Idag kom då listan med de namn som valberedningen förslår inf&o...
Två dagar kvar för Tobias Ludvigsson i Tour Down Under
2016-01-22 ::: Tobias Ludvigsson (Giant-Alpecin) ligger bra med i sammandraget inför de tv...
Team Tre Berg-Bianchi inleder säsongen i Taiwan
2016-01-22 ::: Idag presenterade det svenska continentalteamet Tre Berg-Bianchi sin nya tä...
Topp-10 sammanlagt för Ludvigsson i Tour Down Under
2016-01-20 ::: Efter två körda etapper av australiensiska Tour Down Under är sv...


2016-01-18
Två platser för Sverige till herrarnas OS-linjelopp

2016-01-16
Bra genomkörare för Ludvigsson i säsongspremiären

2016-01-15
Fahlin avancerade en plats sammanlagt sista dagen i San Luis

2016-01-15
SM-banan på landsväg presenteras i ny video

2016-01-14
Emilia Fahlin bra till sammanlagt inför sista dagen i Argentina

2016-01-14
Ny topp-10 för Fahlin på tempoetappen i Tour de San Luis

2016-01-11
Fahlin 4:a på andra etappen av Tour de San Luis

2016-01-09
Emilia Fahlin säsongsstartade först av svenskarna

2016-01-04
Så här blir SWE Cup 2016 för landsvägscyklisterna

Topp-10 för Mustonen-Lichan i säsongsstartenTeam Crescent presenterar ytterligare ett nyförvärv
Mölndals CK damelit satsar mot 2016 med sex åkareTeam Crescent DARE med fyra nya åkare 2016
Emma Johansson utnämnd till Årets PostryttareEmil Lindgren blev årets Postryttare
10 bilder från första förmiddagen på Sweden Bike Expo 2014Svenska Cykelförbundets årliga förbundsmöte valde ny styrelse
Valberedningens nomineringar klara inför förbundsmötetJohansson och Löfkvist utsågs till Årets Postcyklister
Nordens största cykelmässa - Sweden Bike Expo öppnar idagSex cyklister nominerade till "Årets Postcyklist"
Cykelförbundets nya generalsekreterare presenteradesPat McQuaid röstades bort som UCI-president
Jonas Ljungblad blir ny sportchef inom Svenska CykelförbundetVårgårda CK besökte UCI´s framtidskonferens i Milano
Förbundsmötet valde Yvonne Mattsson till ny ordförande13:e månadslön till Karlsson har beviljats tidigare även av Mattsson

Bauhaus sätter stor press på svenska cykelklubbar inför förbundsmötetHansson publicerade fel namn för vem som beviljade Karlssons extralön
Det utbetalades en 13:e månadslön till Karlsson från SCFs kassaSCF styrelseledamot säger: Nu får det vara nog!
Yvonne Mattsson blir en av UECs delegater till UCI-kongressenMadeleine Lindberg Wall slutar sin tjänst som sportchef inom SCF
Valberedningen föreslår Åke Hansson som ny ordförande i SCFVad är lögn och vad är sanning i Glenn Magnussons uttalanden?
Yvonne Mattsson vill åter bli styrelseordförande i CykelförbundetSkånes ordförande vill stilla stormen kring SCF: Enighet ger styrka
Eva-Lena Albihn lämnar posten som styrelseordförande i SCFCykelåret 2012 med 20 bilder från Cyclesport.se
Marknadsdomstolen öppnar upp för flera förbund inom samma idrottSvenska Cykelförbundet söker ny ordförande och flera ledamöter
Generalsekreteraren i SCF varnas skriftligen för arbetsvägranGeneralsekreterare Anders Karlsson vägrade delta i styrelsemötet
Svenska Cykelförbundet offentliggör nya organisationenLjus framtid för Svensk Cykel i den nya strategin för SCF

Svenska Cykelförbundets ordförande Jahn Ekman avgår efter hälsoproblemTvå ledamöter lämnar SCF´s styrelse
Insändare från Fredrik Lindström: Vart är svensk cykel på väg?Klart med ny organsitationsstruktur med utvecklingsfokus för SCF
SCF´s sponsorer vill fortsätta utveckla cykelsportenBesök Cykelgymnasiet i Skara - Öppet hus den 28:e november
Första Sweden Bike Expo blev en succéLIVE! Sweden Bike Awards med Årets Postcyklist
Succéöppning för första Sweden Bike ExpoScandinavian Outdoor Games 2013 samlar eliten inom cykel
Här är nomineringarna till Sweden Bike Awards Nu har Svenska Sportmässan 2012 öppnat
´Postryttaren´ är tillbaka - delas ut på Sweden Bike AwardsHans Falk blir Norges nya förbundskapten
Mattias Reck berättar om höstens utbildningsprogramCykelsporten i fokus när London kokar inför OS-invigningen
Cyclesport.se: över 5.000 artiklar publicerade sedan startenRobin Niller kliver av styrelseuppdraget i Cykelförbundet

Sortera:
Mest läst på Cyclesport.se:
Om prylar och företag:
Talk of Bike testar: Canyon Lux CF 9.9 Team Oneby
Nu är det dags för Trek on Tour 2014 - testa cyklar och utrustning
Skoda blir en av huvudsponsorerna till Vätternrundan
Talk of Bike testar: Canyon Ultimate CF SLX Di2 7,0
Merida blir ny cykelpartner till Vasaloppet och CykelVasan
Bliz Active lanserar nya Tempo - 24 gram och otrolig flexibilitet
Polar lanserar världens smartaste träningsdator
Sweden Bike Expo - Nordens största cykelmässa 16-17 november
Prime-Cycling - utvalda produkter av cyklister för cyklister
TREK On Tour 2013 - över 30 platser redan klara
Senast skrivna i varje kategori: